Baan reglement

 • Bestuursleden en leden van de onderhoudsploeg hebben de bevoegdheid te bepalen of de banen wel of niet bespeelbaar zijn. 
 • In het begin van het seizoen, wanneer de banen nog niet voldoende hard zijn, is het risico groot dat deze worden stukgelopen. Bij het bespelen zullen putjes in de toplaag ontstaan. Het is noodzakelijk deze putjes direct dicht te maken.
 • Er mag alleen gespeeld worden op tennisschoenen geschikt voor gravel/all-weather banen. Dus zeker niet op hardloopschoenen spelen want deze hebben te veel profiel. Dit is slecht voor de banen en voor de enkels en knieën.
 • Na het spelen en zo nodig tussentijds (zeker in het begin van het tennisseizoen) moeten de gravelbanen (banen 3 t/m6) worden gesleept met de aanwezige sleepnetten.  
 • De banen slepen van buiten naar binnen van het speelveld in rondjes.
 • Sleepnetten ophangen bij de aangegeven plaatsen. 
 • De all-weather banen (banen 1 en 2) hoeven niet gesleept te worden.
  Tip ! Bij toernooien en competitie is het wenselijk om ook deze banen te slepen. De balafdruk is dan beter te zien. 
 • De automatische sproei-installatie wordt ingesteld om 12.00 uur en 18.00 uur en bijgesteld al naar gelang de weersomstandigheden. 
 • Niet tijdens het baansproeien door de waterstralen lopen om af te koelen o.i.d. 
 • Telbordjes met de hand aanzetten i.p.v. racket.
 • Afval in de kliko containers.
 • Geen glaswerk en kauwgom  op de tennis banen.
 • Schoenen schoonmaken bij de borstels.
 • Bij onweer zonder slepen meteen van de banen af om te schuilen.
 • Niet tennissen als er onderhoud op de banen wordt uitgevoerd.
 • Bij eventuele gebreken of problemen verzoeken wij u deze door te geven aan leden van de onderhoudsploeg ([email protected])
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 570 591 694

Sportpark Borgele

Bredenhorst 187
7414 HE Deventer

KVK-nummer

40650081