Lidmaatschap

Algemene informatie
In tegenstelling tot een commerciële sportorganisatie zoals b.v. een sportschool kan een vereniging alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers. De contributie is in verhouding met een commerciële sportschool laag en er is geen winstoogmerk. Voor de integratie van leden is het van belang dat de leden ook actief zijn binnen een vereniging. Alle werkzaamheden/taken laten uitvoeren door een commercieel bedrijf is financieel niet verantwoord voor een vereniging.
Elk jaar hebben we als vereniging de leden nodig voor allerlei taken, zowel in het bestuur, een commissie of overige werkzaamheden. Het vrijwilligerswerk is maar 12 uur per jaar.

U kunt bij onze vereniging tennissen als:

Seniorlid Je bent alle dagen speelgerechtigd tot 22.30 uur ’s avonds en in het weekend tot 18.00 uur
Studentlid

Op vertoon van een studentenpas mbo/hbo. Maximale leeftijd 25 jaar (peildatum 1 januari).
Alle dagen speelgerechtigd tot 22.30 uur ’s avonds, in het weekend tot 18.00 uur
Jeugdlid Geboren na 1 januari 2003, dagelijks tot 18.00 uur tennissen

 

Het lidmaatschap/tennisseizoen geldt voor het hele kalender jaar. 

 

Contributie: 

Seniorlid

€ 170 (incl. 3 gratis tennislessen)

Studentlid

€ 100

Jeugdlid
 

 

BASIS: € 50 
Incl. 10 groepslessen in de wintermaanden

ALLES-IN-1: € 200
Incl. 10 groepslessen in de winter en 20 in voor- en najaar, deelname aan de KNLTB voorjaars- en najaarscompetitie, en deelname aan toernooien.

Voor meer informatie over het jeugdlidmaatschap klik hier

 

Speciale acties: 

Nieuwe leden actie 2021:

Wordt seniorlid en krijg tot 1 mei drie gratis tennislessen
(met 2 of 4 personen, afh. van Corona maatregelen)

Maak Kennis Met Tennis:
(in maart en april)

 

Senior ldmaatschap van één maand incl. 3 tennislessen; 40 euro
(les met 2 of 4 personen, afh. van Corona maatregelen)

Blijf je na die maand lid, dan wordt dit bedrag met de jaarcontributie verrekend.


"April viendjesmaand"
voor huidige jeugdledenNeem een vriendje/vriendinnetje of broertje/zusje mee voor 1 gratis tennis- of introductieles. Na afloop van de les krijgt het vriendje/etc. een vrijblijvend kennismakingsaanbod:
nog 3 groepslessen erbij voor 25 euro.

     

Contributie inning: 

Voor de inning van de contributie wordt gebruik gemaakt van automatische incasso. Wij verzoeken u daarom dringend het machtigingsgedeelte onder aan het inschrijvingsformulier in te vullen en door de rekeninghouder te (laten) ondertekenen. U ontvangt GEEN acceptgiro voor de betaling van het clublidmaatschap. Uw lidmaatschapsgelden worden ieder jaar omstreeks half februari automatisch van uw rekening afgeschreven.

De contributie voor jeugd alles-in-1 wordt in twee termijnen geincasseerd.

 

Opzegging van het lidmaatschap: 

Opzegging dient altijd schriftelijk of per e-mail te geschieden aan de ledenadministratie vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.

 

Vrijwilligerswerk: 

In tegenstelling tot een commerciële sportorganisatie zoals een sportschool kan een vereniging alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers. De contributie is in vergelijking met een sportschool laag en er is geen winstoogmerk. Ook voor de integratie van leden is het van belang dat leden actief zijn binnen de vereniging. Alle werkzaamheden en taken laten uitvoeren door een commercieel bedrijf is voor een vereniging niet financieel verantwoord.

Elk jaar hebben we de leden nodig voor allerlei taken, zowel in het bestuur, een commissie zoals de Activiteitencommissie, Jeugdcommissie, Wervingscommissie, e.d., of op een andere manier zoals helpen met het onderhoud van het park en het clubgebouw, de banen, gastheer/vrouw zijn op werkdagen van 10 tot 12, schoonmaken, etc.

Jeugdleden, leden van verdienste en leden met van 80 jaar en ouder zijn vrijgesteld van vrijwilligerswerk. Nieuwe leden zijn in het jaar dat ze lid worden vrijgesteld van vrijwilligerswerk.

Alle overige leden worden geacht vrijwilligerswerk te verrichten gedurende 12 uur per jaar. Het werk heeft een waarde van 60 euro en kan worden afgekocht. Niet gemaakte vrijwilligersuren worden aan het eind van het seizoen doorberekend aan de leden.

Hebt u nog vragen over het lidmaatschap van onze vereniging, dan kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden of stuur een berichtje naar [email protected].

 

Inschrijfformulier:

Het inschrijfformulier vindt u hier.      

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 570 591 694

Sportpark Borgele

Bredenhorst 187
7414 HE Deventer