Lidmaatschap

Algemene informatie
In tegenstelling tot een commerciële sportorganisatie zoals b.v. een sportschool kan een vereniging alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers. De contributie is in verhouding met een commerciële sportschool laag en er is geen winstoogmerk. Voor de integratie van leden is het van belang dat de leden ook actief zijn binnen een vereniging. Alle werkzaamheden/taken laten uitvoeren door een commercieel bedrijf is financieel niet verantwoord voor een vereniging.
Elk jaar hebben we als vereniging de leden nodig voor allerlei taken, zowel in het bestuur, een commissie of overige werkzaamheden. Het vrijwilligerswerk is maar 12 uur per jaar.

U kunt bij onze vereniging tennissen als:

Seniorlid Je bent van maandag t/m vrijdag speelgerechtigd tot 22.30 uur en in het weekend tot 18.00 uur.
Studentlid

Op vertoon van een studentenpas mbo/hbo. Maximale leeftijd 25 jaar (peildatum 1 januari).
Speelgerechtigd op maandag t/m vrijdag tot 22.30 uur en in het weekend tot 18.00 uur.
Jeugdlid Geboren na 1 januari 2003, maandag t/m vrijdag tennissen tot 19.00 uur en in het weekend tot 18.00 uur.

 

Het lidmaatschap/tennisseizoen geldt voor het hele kalender jaar. 

 

Contributie: 

Seniorlid

€ 170

Studentlid

€ 100

Jeugdlid 

BASIS: € 50 

ALLES-IN-1: € 200
Incl. 20 groepslessen in voor- en najaar, deelname aan de KNLTB voorjaars- en najaarscompetitie, en deelname aan toernooien.

Voor meer informatie over het jeugdlidmaatschap klik hier

Opmerking: alle bedragen zijn incl. € 17,99 KNLTB contributie die de Schapekolk moet afdragen aan de KNLTB.

 

Lid worden gedurende het jaar: 

Senioren die lid worden na 1 juli betalen € 95 voor een half jaar, en studentleden € 60.

Jeugd alles-in-1: instroom in mei of september betekent 4 lessen gemist en € 32 korting.
Instroom in juni of oktober: 7 lessen gemist en € 56 euro korting.

 

Speciale acties: 

Maak Kennis Met Tennis:

Senior lidmaatschap van één maand incl. 3 tennislessen; 40 euro
(les met 2 of 4 personen)

Eindejaars aanbod:

Gratis senior lid tot einde 2021 en nu alvast betalen voor 2022; 170 euro.

     

Contributie inning: 

Voor de inning van de contributie wordt gebruik gemaakt van automatische incasso. Wij verzoeken u daarom dringend het machtigingsgedeelte onder aan het inschrijvingsformulier in te vullen en door de rekeninghouder te (laten) ondertekenen. U ontvangt GEEN acceptgiro voor de betaling van het clublidmaatschap. Uw lidmaatschapsgelden worden ieder jaar omstreeks half februari automatisch van uw rekening afgeschreven.

De contributie voor jeugd alles-in-1 wordt in twee termijnen geincasseerd.

 

Opzegging van het lidmaatschap: 

Opzegging dient altijd schriftelijk of per e-mail te geschieden aan de ledenadministratie vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.

 

Vrijwilligerswerk: 

In tegenstelling tot een commerciële sportorganisatie zoals een sportschool kan een vereniging alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers. De contributie is in vergelijking met een sportschool laag en er is geen winstoogmerk. Ook voor de integratie van leden is het van belang dat leden actief zijn binnen de vereniging. Alle werkzaamheden en taken laten uitvoeren door een commercieel bedrijf is voor een vereniging niet financieel verantwoord.

Elk jaar hebben we de leden nodig voor allerlei taken, zowel in het bestuur, een commissie zoals de Activiteitencommissie, Jeugdcommissie, Nieuweledencommissie, e.d., of op een andere manier zoals helpen met het onderhoud van het park en het clubgebouw, de banen, gastheer/vrouw zijn op werkdagen van 10 tot 12, schoonmaken, etc.

Jeugdleden, leden van verdienste en leden met van 80 jaar en ouder zijn vrijgesteld van vrijwilligerswerk. Nieuwe leden zijn in het jaar dat ze lid worden vrijgesteld van vrijwilligerswerk.

Alle overige leden worden geacht vrijwilligerswerk te verrichten gedurende 12 uur per jaar. Het werk heeft een waarde van 60 euro en kan worden afgekocht. Niet gemaakte vrijwilligersuren worden aan het eind van het seizoen doorberekend aan de leden.

Hebt u nog vragen over het lidmaatschap van onze vereniging, dan kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden of stuur een berichtje naar [email protected].

 

Inschrijfformulier:

Het inschrijfformulier vindt u hier.      

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 570 591 694

Sportpark Borgele

Bredenhorst 187
7414 HE Deventer