Lidmaatschap

U kunt bij onze vereniging tennissen als:

Seniorlid Je bent alle dagen speelgerechtigd tot 22.30 uur ’s avonds en in het weekend tot 18.00 uur
Jeugdlid Geboren na 1 januari 2002, dagelijks tot 18.00 uur tennissen

 

Het lidmaatschap/tennisseizoen geldt voor het hele kalender jaar. 

 

Contributie: 


Seniorlid


€ 170

Jeugdlid
 

 

BASIS: € 50 
Incl. 10 groepslessen in de wintermaanden

ALLES-IN-1: € 200
Incl. 10 groepslessen in de winter en 20 in voor- en najaar, deelname aan de KNLTB voorjaars- en najaarscompetitie, en deelname aan toernooien.

Voor meer informatie klik hier

 

Inschrijfformulier:

Het inschrijfformulier vindt u hier.      

                                                                        

Contributie inning: 

Voor de inning van de contributie wordt gebruik gemaakt van automatische incasso. Wij verzoeken u daarom dringend het machtigingsgedeelte onder aan het inschrijvingsformulier in te vullen en door de rekeninghouder te (laten) ondertekenen. U ontvangt GEEN acceptgiro voor de betaling van het clublidmaatschap. Uw lidmaatschapsgelden worden ieder jaar omstreeks eind februari automatisch van uw rekening afgeschreven.

De contributie voor jeugdleden kan ook per kwartaal betaald worden.

 

Opzegging van het lidmaatschap: 

Opzegging dient altijd schriftelijk of per e-mail te geschieden aan de ledenadministratie vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.

 

Vrijwilligerswerk: 

Onze vereniging heeft geen verplichte bardienst. Maar een vereniging kan echter niet zonder vrijwilligers. Vrijwillgerswerkzaamheden binnen de vereniging waar leden zich voor in kunnen schrijven, zijn o.a.:

  • Gastvrouw/gastheer voor de ochtend bardienst.
  • Commissie taken
  • Onderhoud van park en clubgebouw
  • Bestuur 

Van alle leden wordt verwacht dat ze zich aanmelden voor enige vorm van vrijwilligerswerk. Nieuwe leden worden het eerste jaar vrijgesteld van vrijwilligerswerk.  

Door het gezamenlijke “Vrijwilligerswerk” kunnen wij een lage contributie handhaven. 

 

Hebt u nog vragen m.b.t. het lidmaatschap van onze vereniging, dan kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden of tot de ledenadministratie. 

Heeft u nog vragen over het lidmaatschap? Stuur dan een berichtje aan [email protected].

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 570 591 694

Sportpark Borgele

Bredenhorst 187
7414 HE Deventer