Regels TC De Schapekolk

09 mei 2020

Regels TC De Schapekolk tot 1 juni 2020

Doelgroep Trainen Vrij spelen
Jeugd t/m 12 jaar

Trainer aanwezig

Geen maximale groepsgrootte.

Alleen op de woensdagmiddag om 15:00 uur.

Toezichthouder aanwezig

Geen 1,5 meter afstand.

Geen maximaal aantal spelers per baan.

Alleen op de vrijdagmiddag om 15:00 uur.

Jeugd van 13 t/m 18 jaar

Trainer aanwezig


Nemen 1,5 meter regel in acht.

Max. 4 spelers per baan.

Toezichthouder aanwezig

Nemen 1,5 meter regel in acht.

Max. 4 spelers per baan.

Volwassenen vanaf 19 jaar zonder toezichthouder

Trainer aanwezig


Nemen 1,5 meter regel in acht.

Max. 4 spelers per baan.

Zonder toezichthouder

Nemen 1,5 meter in acht.

Max. 2 spelers per baan.

Uitzondering: personen die onder 1 dak wonen.

(Na 1 juni: 4 spelers per baan)

Volwassenen vanaf 19 jaar met toezichthouder

 

Met toezichthouder (de persoon die de reservering maakt)

Nemen 1,5 meter in acht.

Max. 4 spelers per baan

 

Het clubhuis is alleen open voor gebruik van het toilet. De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten.

Reserveren van een baan

 • Iedereen moet vanuit huis, digitaal, een baan reserveren. Zie bijgesloten "Ingebruikname Document Leden" voor details over het installeren en gebruik van de app. Degene die de reservering maakt is toezichthouder op de richtlijnen voor zijn speelgroep.
 • Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan. (Ter voorkoming besmetting via afhangbord)
 • Jeugd tot en met 12 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; geen maximaal aantal spelers per baan.
 • Jeugd 13 tot en met 18 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; maximaal 4 spelers per tennisbaan.
 • Volwassen van 19 jaar en ouder mogen alleen 1 op 1 vrij spelen zonder toezichthouder.
 • Uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) is alleen mogelijk:
  • Met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen
  • Met een toezichthouder.

Richtlijn voordat je gaat spelen

 • Iedereen moet vanuit huis, digitaal, een baan reserveren.
 • Volwassenen van 19 jaar of ouder mogen alleen een baan reserveren voor 1 op 1 vrij spelen (toezichthouder is niet nodig).
 • Volwassenen van 19 jaar of ouder mogen alleen een baan reserveren voor 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) als degene die de reservering doet de toezichthouder is namens de vereniging.
 • Uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) is ook mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen.
 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.
 • De kleedkamer mag niet gebruikt worden.

Richtlijnen tijdens het spelen

 • Voor en na het tennissen je handen wassen.
 • Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
 • Geef geen high fives.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee.
 • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.

Richtlijnen na het spelen

 • Ga na het spelen direct naar huis.

De toezichthouder van de vereniging is voor zijn groep spelers waar hij de reservering voor heeft gemaakt, verantwoordelijk voor de naleving van bovenstaande richtlijnen.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

 • Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen.
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test.
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Hanteer RIVM-richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen. 
 • Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie; vermijd het aanraken van je gezicht. 
 • Schud geen handen.
 • Kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct naar huis.
Ingebruikname_document_Leden.pdf

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 570 591 694

Sportpark Borgele

Bredenhorst 187
7414 HE Deventer