Toegang 
Wachtwoord vergeten?

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissies


Belangrijke KNLTB berichten
1 apr. Vernieuwd! MijnKNLTB app voor je smartphone
9 maa. Handig! Actueel baanoverzicht zonder inlog
WP_20150905_005.jpg
WP_20150905_004.jpg
WP_20150902_007.jpg
Meest recente foto's
Opgeven Competitie 2016
 Roel Hartman  Algemeen  21x gelezen
Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen beginnen nu al voor de voorjaarscompetitie van 2016.

Je kunt je, als team of individueel, opgeven via de link hieronder. De competitie data zijn hier te vinden.

Opgeven kan tot 1 november a.s.

Namens de TC,

Stef, Marja en Bert.


Formulieren
Inschrijving Competitie 2016
maandag 28 september 2015, 20:35 uur
Vacature Sponsorcommissie
 Bridget Wiersum - de Leyer  Vacaturebank  193x gelezen

De sponsorcommissie is op zoek naar twee commissieleden met gevoel voor marketing en contacten leggen.

Taken: 

 • Zoeken naar nieuwe sponsoren, contacten leggen;
 • Meewerken/denken aan nieuwe marketing concepten;
 • Administratie en coordinatie rondom sponsoring.  

Heb je interesse neem dan contact op met Salomee Havekes; shavekes@gmail.com

donderdag 30 april 2015, 11:28 uur
Vacatures Jeugdcommissie
 Bridget Wiersum - de Leyer  Vacaturebank  175x gelezen

Begeleid(st)er KidsDay donderdagmiddag 16-18 uur

De donderdagmiddag is een bijzonder drukke middag! Wat ontbreekt is een soort 'hostess' vanuit de vereniging. Deze persoon is de sleutelpersoon tussen de Tennisleraar en de JC. 

Hij/zij:

 • maakt contact met de ouders/jeugd die op het park aanwezig zijn;
 • geeft informatie over bv de 'TennisKids WorldTour' en hoe belangrijk het is om wedstrijdervaring op te doen;
 • helpt met fruit uitdelen, drinken inschenken etc.;
 • heeft direct contact met de JC;
 • weet wat er speelt, hoort positieve en kritische geluiden en koppelt deze terug naar de JC.

Dit zou bijvoorbeeld een ouder kunnen zijn van een kind die les heeft of één van onze oudere dames/heren 60+ met hart voor de vereniging en jeugd die het leuk vindt om deze schakelfunctie als vrijwilligers te vervullen.

Coördinator TennisKids WorldTour

De competitie voor de jeugd van de Schapekolk wordt in samenwerking met de KNLTB georganiseerd. Dit seizoen is het onze taak om 'TennisKids en de TennisKids WorldTour' meer onder de aandacht te brengen. Te promoten zodat ouders en jeugd in augustus klaar voor zijn om aan de 'WorldTour' te kunnen beginnen. Als vereniging hebben wij hiervoor een nieuwe enthousiaste vrijwilliger nodig die deze taak op zich kan nemen. Meer informatie over TennisKids is te vinden op de website van KNLTB: www.tenniskids.nl

Heb jij interesse in een van deze vacatures neem dan contact op met de TC (tc@schapekolk.nl)

donderdag 30 april 2015, 11:18 uur
Husselen op maandag
 Bridget Wiersum - de Leyer  Algemeen  178x gelezen

Op Koningsdag (27 april), Dodenherdenking (4 mei) en 2e Pinksterdag (25 mei) zal er niet worden gehusseld. Op de overige maandagen wordt er echter volop gehusseld van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur.

Hierbij nodigen we alle leden van de club van harte uit om hieraan deel te nemen om zo ook eens met en tegen andere clubgenoten te spelen.

De husselcommissie Jos Kommerkamp, Anja Tissingh en Jan Weggemans

vrijdag 24 april 2015, 20:06 uur


Goed nieuws!
 Bridget Wiersum - de Leyer  Algemeen  242x gelezen

Op 1 april jongstleden (geen grap) heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitbreiding van Sportpark Diepenveen.

Een afvaardiging van het bestuur was aanwezig in 'De Lindeboom' in Schalkhaar om het besluitvormend debat bij te wonen. Een ruime meerderheid heeft ingestemd waardoor een grote hobbel is genomen. Wij zijn uiteraard zeer verheugd met dit positieve besluit.

De oproep van de raad om in overleg te treden met de nieuwe omwonenden nemen wij uiteraard ter harte. Wij als TC De Schapekolk hechten er een groot belang aan op te treden als een goede buur. De goede relatie met de huidige omwonenden toont aan dat wij graag in harmonie met onze omgeving willen genieten van onze sport. Nu dit besluit genomen is, kunnen wij concrete stappen zetten om het nieuwe park te realiseren in nauwe samenwerking met de voetbalvereniging.

Op de extra ALV zullen wij nader ingaan op de plannen en de vervolgstappen.

Namens het bestuur,

John Lageman

Voorzitter

zaterdag 4 april 2015, 09:09 uur
ALV dinsdag 14 april
 Bridget Wiersum - de Leyer  Algemeen  183x gelezen

Aan de stemgerechtigde leden van T.C. de Schapekolk

 

Het bestuur van T.C. de Schapekolk nodigt u hierbij van harte uit tot het bijwonen van een EXTRA Algemene Ledenvergadering (ALV).

 

De vergadering vindt plaats op :

 

Dinsdag 14 april 2015, 20.00 uur, Clubhuis TC

 

De agenda ziet er als volgt uit:

 

1)      Openingswoord door de voorzitter

2)      Vaststellen notulen van de laatste ALV 13 januari 2015

3)      Goedkeuring begroting 2015

4)      Ontwikkelingen binnen en buiten tennisvereniging:

 

1.      Besluit raadskamer over nieuw park van 18 maart en 1 april

2.      Voortgang ontwikkelingen nieuwe park

3.      Scenario’s toekomst TC De Schapekolk

4.      Eventueel andere onderwerpen

De notulen van de vorige ALV (13 januari 2015) liggen op 14 april 2015 vanaf 19.30 uur ter inzage en zijn aan te vragen door een mail te sturen naar 

secretaris@schapekolk.nl.

 

Tot ziens op dinsdag 14 april!

  

                                                                                                                                                                                                                                                               

Namens het bestuur,

 

Marc Siemelink

secretaris T.C. de Schapekolk

donderdag 2 april 2015, 10:37 uur
TELSTAR welkomstpakket voor nieuwe leden
 Bridget Wiersum - de Leyer  Algemeen  246x gelezen
Voor alle nieuwe leden staat er bij Telstar Deventer een welkomstpakket. 
Voor senioren een tennistas met waardebon, bidon en t-shirt.
Voor junioren een rugzakje, bidon en sleutelhanger van Dunlop.
 
Nog een extra reden om lid te worden van TC De Schapekolk! Verdere informatie en inschrijfformulier is te vinden via de link "Lid worden?" rechts in het menu.

zondag 23 maart 2014, 12:52 uur
!!Email!!
 Bridget Wiersum - de Leyer  Algemeen  231x gelezen
Ontvang je geen email van de Schapekolk? Geef je nieuwe email adres door aan ledenadm@schapekolk.nl
dinsdag 11 maart 2014, 14:39 uur
Met dank aan onze sponsoren !!!
 Roel Hartman  Onze sponsoren  231x gelezen
   

 

Overige sponsoren:

Bloemsierkunst Flierman

Vrielink

Mulder Installatietechniek

De Combi

Tysma Makelaardij

Keurslager Harmsen

Eye Catchers in Style

Boomkwekerij G. Gooiker

A.H. Middeldorp

Brasserie Zonnig

Peter van Woerden Architect 


woensdag 1 januari 2014, 12:30 uur
Lid worden?
 Roel Hartman  Lid worden?  228x gelezen

Geacht toekomstig lid,

Hieronder is kort enige informatie m.b.t. inschrijving bij onze vereniging te vinden.

Het inschrijfformulier (te downloaden onderaan deze pagina) kunt u gebruiken om u aan te melden bij onze vereniging.

U kunt bij ons tennissen als: 

 • seniorlid of studentlid: alle dagen tot 22.30 uur 's avonds en in het weekend tot 18.00 uur, 
 • daglid: op werkdagen overdag tot 18.00 uur,
 • jeugdlid: dagelijks tot 18.00 uur.

Het lidmaatschap/tennisseizoen geldt voor het hele jaar en loopt van begin maart t/m eind november. 

Contributie seizoen 2015:

 • Jeugdlid (geboren in 2006 of later) € 40,00
 • Jeugdlid (geboren in 1998 of later en voor 2006) € 60,00
 • Studentenlid (VO, MBO, HBO, Universiteit) € 75,00 
 • Seniorlid € 147,50
 • Daglid € 110,00

Gezinslidmaatschap: vanaf 3de gezinslid 40% korting voor het jongste gezinslid/leden 

Om in aanmerking te komen voor een Studentenlidmaatschap dient aan het begin van ieder kalenderjaar een kopie van inschrijving bij de onderwijsinstelling gestuurd worden aan de ledenadministratie. Een Studentenlid heeft dezelfde rechten en plichten als een Seniorlid.

Zomerlidmaatschap:

Als mooie kennesmiaking met de tennissport biedt TC De Schapekolk ook een "Zomerlidmaatchap" aan. Dit lidmaatschap loopt van juni tot en met september en loopt automatisch af (je hoeft dus niet op te zeggen). Voor dit lidmaatschap gelden de volgende contributies:

 • Junior - tot en met 9 jaar : € 25,00
 • Jeugd - 10 tot en met 17 jaar : € 40,00
 • Senioren : € 75,00  

Download het formulier "Zomeraanbod" onderaan deze pagina, vul het in en stuur het op naar de Ledenadministratie!

Contributie inning: 

Met ingang van 1 januari 2013 zijn wij m.b.t. inning van de contributie overgegaan op automatische incasso. Wij verzoeken u daarom dringend het machtigingsgedeelte onder aan het inschrijvingsformulier in te vullen en door de rekeninghouder te (laten) ondertekenen. 

U ontvangt GEEN acceptgiro of andere rekening van ons voor de betaling van het clublidmaatschap. Uw lidmaatschapsgelden worden ieder jaar omstreeks eind februari automatisch van uw rekening afgeschreven. 

I.v.m. de aanvraag van het lidmaatschap bij de tennisbond KNLTB is het noodzakelijk om bij het inschrijfformulier een recente pasfoto mee te zenden. De kosten van het lidmaatschap zijn bij het clublidmaatschap inbegrepen. 

Proeflessen

Voor nieuwe leden bestaat de mogelijkheid om, alvorens definitief lid te worden van de vereniging, eerst een viertal proeflessen á € 44,00 bij onze trainer van TennisAgent te volgen. (Deze proeflessen worden rechtstreeks met TennisAgent afgerekend.) Na deze lessen kan dan alsnog beslist worden of het nieuwe lid doorgaat met tennissen. Wil het nieuwe lid niet doorgaan met tennissen, dan moet de ledenadministratie binnen 14 dagen hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht worden. Zonder bericht wordt u automatisch lid van de vereniging en zal de clubcontributie via incasso geïnd worden.
 

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk of per e-mail te geschieden voor 1 december van het lopende kalenderjaar. 

Taken en Klussen: 
De (minimale) omvang van de "Taken en Klussen" is gesteld op 20/25 uur per jaar. Alle senior-, dag- en jeugdleden vanaf 16 jaar worden geacht deel te nemen aan werkzaamheden die de club ondersteunen in het goed functioneren. Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit activiteiten t.b.v. bardienst, keukenhulp, schoonmaakwerkzaamheden, baanonderhoud, commissiewerk, e.d. Na aanmelding neemt de commissie "Taken en Klussen" contact met u op. 

Deze "Taken en Klussen" kunnen niet afgekocht worden. Wel is het mogelijk de werkzaamheden door een ander te laten verrichten. Echter u blijft ten alle tijden verantwoordelijk dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd. Indien dit niet gebeurd, kan het bestuur de gemaakte kosten voor het uitvoeren van het werk (door derden) bij u in rekening brengen. 

Door de gezamenlijke "Taken en Klussen" kunnen wij een lage contributie handhaven. 

Hebt u nog vragen m.b.t. het lidmaatschap van onze vereniging, dan kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden of tot de ledenadministratie. 

Met vriendelijke tennisgroet, 
Hans Siebelink, 
Ledenadministratie TC. "De Schapekolk", 
Melchior van Brielstraat 35, 
7431 GA Diepenveen. 

e-mail: ledenadm@schapekolk.nlDownload bestanden
Inschrijfformulier 2015 40 KB (265x opgehaald)
Zomeraanbod 2015 35 KB (141x opgehaald)
woensdag 1 januari 2014, 00:01 uur
1 2
 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Algemeen
 Contact
 Lid worden?
 Nieuwsbrief
 Onze sponsoren
 Toernooien
 Vacaturebank
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
 Competitie teams 
Senioren
 Dinsdag Dames
 Vrijdag Dames
 Vrijdag Heren
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Gemengd
 Zaterdag Heren
 Zondag Heren